Smiles of the world

I 30 års tid har jag varit på resande fot ca 100 dagar årligen. Nyligen utforskade jag mitt 100e land. FN räknar världens självständiga länder till 193, så jag en hel del kvar att göra. I varje land har alltid mött glädje. Glädje som jag valt fånga i leenden. Arkeologer, brandmän, chefer, dansare, forskare, gruvarbetare, hippologer, jägmästare, lotsar, militärer, risodlare, präster – ja, du förstår, listan är oändlig. Men gemensamt för alla är den glädjen som de delat med sig. Finns det något mera gränsöverskridande språk?