bussen_1024x706

SAN VICENTE SAN SALVADOR – Bussen

Kollektivtrafiken sköts av privata entreprenörer, ofta med från i-länderna ärvda före detta 60-tals skolbussar. De handmålas omsorgsfullt med historiska eller religiösa motiv, en konkurensfördel i kampen om passagerare. Normalt är de överfyllda till bristningsgränsen men utgör en källa till nöje för ungdomar som gratisåker med livet som insats.