counselling_614x798

BOMBO, UGANDA – Rådgivning

I den forne diktatorn Idi Amins hemby i Uganda har AIDS frammarsch kraftigt decimerat befolkningen, särskilt i åldrarna 20-40 år.

En psykolog finansierad med svenskt bistånd vägleder en ensamstående 11-årig flicka som blivit sexuellt utnyttjad, genom traumat, tillbaka till ett normalt liv