Swedfund International & Tetra Pak

Swedfund International är den Svenska statens utvecklingsfinansiär med uppdrag att bekämpa fattigdom genom hållbart företagande.

Tetra Pak är ett världsledande förpackningsföretag med 21.000 anställda med en omsättning av 22 miljoner Euro med försäljning i 175 länder. Tillsammans byggde de en mjölkförpackningsfabrik i Bhutan, ett av världens fattigaste länder.