The Raymond Corporation

The Raymond Corporation är en amerikansk spjutspets-tillverkare av ett brett sortiment lyfttruckar som förser 90% av Fortune Magazines 100 största företag med logistiklösningar över stora delar av världen. Ett exempel på hur stillbilder i rörlig form tillsammans med musik skapar stämning – och håller betraktaren kvar. Syftet var att att klä in deras hårda truckar i en mänsklig framtoning. Användes på mässor och för föredrag.